امیر قربانی

سوابق کاری :

  • مدیر واحد سازه و ساختمان شرکت مهندسین مشاور دانشمند
  • کارشناس رسمی دادگستری و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
  • عضو سازمان نظام مهندسی اصفهان و دارای پایه دو نظام مهندسی ساختمان
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر و خوراسگان اصفهان
  •  سرپرست دستگاه نظارت پروژه‌های بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

         EMAIL:a.ghorbani@sehatomran.com