فخرالدین مصور

سوابق کاری :

  • مدیر مالی اداری شرکت صحت عمران آریا
  • مدير مالي اداري شركت ساز و كار اصفهان
  • مسئول حسابداری مالی شرکت فرمان خودرو سپاهان

EMAIL: f.mosavar@sehatomran.com