اسکلت فلزی

 

این شرکت جهت تهیه، اجرا و نصب اسکلت فلزی پروژه ساختمان مدیریت بانک کشاورزی شهرکرد به وزن تقریبی 300 تن نیاز به پیمانکار دارد.

لذا از پیمانکاران محترم درخواست می گردد ضمن دانلود نقشه ها نسبت به بررسی کامل و ارائه پیشنهاد قیمت خود تا تاریخ 1396/2/18 اقدام فرمایند.