فرصت های شغلی

استخدام

شرکت صحت عمران آریا جهت پروژه های خود نیازمند تخصص های ذیل می باشد:

۱مهندس عمران با حداقل 10 سال سابقه کار جهت رییس کارگاه پروژه های جنوب

۲_مهندس عمران با ۵ سال سابقه کار دفتر فنی و مسلط به صورت وضعیت نویسی و تهیه صورتجلسات جهت پروژه های جنوب

۳-مهندس عمران با ۵ سال سابقه کار دفتر فنی و مسلط به صورت وضعیت نویسی و تهیه صورتجلسات جهت دفتر مرکزی

۴-مسئول تدارکات و کارپرداز با سابقه کافی جهت پروژه های جنوب

ارسال رزومه به تلگرام ۰۹۹۰۰۲۹۰۴۵۸