16       احداث ساختمان ارگ شهرداری میبد

عملیات ساختمانی  احداث ساختمان ارگ شهرداری میبد
سال اجرا: 1399
مبلغ پیمان: 92،000،000،000 ریال

16       احداث ساختمان اداره کل گمرک یزد

احداث ساختمان اداره کل گمرک استان یزد به همراه تاسیسات مکانیکی 
سال اجرا : 1396
مبلغ پیمان:   38،000،000،000ریال

16       احداث پست 132 کیلوولت دانیال

عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست 132 کیلوولت دانیال
سال اجرا: 1397
مبلغ پیمان: 50،666،000،000 ریال


16       احداث پست 132 کیلوولت شقایق(میان آب)

عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست 132 کیلوولت شقایق(میان آب)
سال اجرا: 1397
مبلغ پیمان: 70،778،000،000 ریال

16       احداث ساختمان بانک کشاورزی شهرکرد

احداث ساختمان مدیریت شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با 3500 متر مربع زیربنا
سال اجرا : 1395
مبلغ پیمان:   62،000،000،000 ریال

16       احداث ساختمان اداری هلال احمر یاسوج

احداث ساختمان هلال احمر یاسوج
سال اجرا : 1394
مبلغ پیمان:   12،500،000،000 ریال


16       احداث پست نیزار

عملیات ساختمانی اداری و صنعتی پست 230 کیلو ولت نیزار
سال اجرا: 1394
مبلغ پیمان:   22،400،000،000 ریال

 

16       احداث پست دامنه اصفهان

عملیات ساختمانی اداری و صنعتی پست 63 کیلو ولت دامنه
سال اجرا: 1391
مبلغ پیمان: 12،250،000،000 ریال

 

16       احداث پست گلابر زنجان

عملیات ساختمانی اداری و صنعتی پست 63 کیلو ولت گلابر زنجان
سال اجرا: 1392
مبلغ :21،500،000،000ریال

 


16       احداث پست داران اصفهان

عملیات ساختمانی اداری و صنعتی پست 400 کیلو ولت داران
سال اجرا: 1390
مبلغ پیمان: 17،400،000،000 ریال

 

16       احداث پستهای چارک و مقام

عملیات ساختمانی اداری و صنعتی پست 132 کیلوولت بنادر چارک و مقام
سال اجرا 1389
مبلغ پیمان 45،000،000،000 ریال

 

16       احداث سوله های کارگاهی آبفا تهران

احداث سوله های کارگاهی و ساختمان های شیفت و انبار آبرسانی جنوب
سال اجرا : 1396
مبلغ پیمان:   24،000،000،000 ریال


16       احداث پست شهرکرد

عملیات ساختمانی اداری و صنعتی پست 63 کیلو ولت شهرکرد
سال اجرا: 1387
مبلغ پیمان: 10،000،000،000 ریال

 

16       اجرای فونداسيون و فنس کشی بانكهای خازني

   اجرای فونداسیون ،اسکلت فلزی وفنس‌کشی بانکهای خازنی در 6 پست برقدار استان اصفهان

    سال اجرا:1388

    مبلغ پیمان: 2,206,685,429 ریال

 

16       اجرای 8 بی توسعه درپستهای برقدار

اجرای 8 بی توسعه درپستهای برقدار 230 کیلوولت نایین،63کیلوولت نجف آباد، لاله، هسنیجه

    سال اجرا:1387

    مبلغ پیمان: 2,229,753,069 ریال

 


16       احداث ساختمان دفتر مرکزی شرکت

احداث ساختمان اداری ستاد مرکزی شرکت به زیربنای 1350 متر مربع
سال اجرا : 1397
مبلغ پیمان:   30،000،000،000 ریال